ข่าวล่าสุด

<ธันวาคม 2561>
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
26
27
28
การประชุม “การชับเคลื่อนเครื่องมือแพทย์ยุค Thailand 4.0 เพื่อยกระดับมาตรฐานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการจัดเตรียมเอกสาร เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี สีลม
29
30
1
2
3
4
5
6
OECD GLP Principles; Toxicogical Pathology Nonelinical Safty Assessment 6-4 December 2018 At Conference Room, 5th Floor, Technology Transfer Building, Thailand Institute of Scientific and Technologica
Robotic and Digital Technology in Medicine & Healthcare, December 6-8, 2018 @ Pathumwan Princess Hotel, Bangkok.
7
OECD GLP Principles; Toxicogical Pathology Nonelinical Safty Assessment 6-4 December 2018 At Conference Room, 5th Floor, Technology Transfer Building, Thailand Institute of Scientific and Technologica
Robotic and Digital Technology in Medicine & Healthcare, December 6-8, 2018 @ Pathumwan Princess Hotel, Bangkok.
SPRINT Batch 2 DEMO DAY 3:00 PM – 7:45 PM @ SCG Hall 2&3, 10th floor, Multipurpose Building, SCG Bangsue Headquarter (MRT Bangsue Station)
8
Robotic and Digital Technology in Medicine & Healthcare, December 6-8, 2018 @ Pathumwan Princess Hotel, Bangkok.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
THAI-AUSTRALIA COLLABORATION "Biologic Workshop From Bench to Bedside - Biologic Medicines" @ Grand Sukhumvit Hotel Bangkok 17th -18th December 2018
18
สนับสนุน ประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 23 @จามจุรี10 จุฬาฯ -Biologics Workshop : From Bench to bedside – Biologic Medicines
THAI-AUSTRALIA COLLABORATION "Biologic Workshop From Bench to Bedside - Biologic Medicines" @ Grand Sukhumvit Hotel Bangkok 17th -18th December 2018
19
สนับสนุน ประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 23 @จามจุรี10 จุฬาฯ -Biologics Workshop : From Bench to bedside – Biologic Medicines
20
สนับสนุน ประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 23 @จามจุรี10 จุฬาฯ -Biologics Workshop : From Bench to bedside – Biologic Medicines
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Page view : 17345