ข่าวล่าสุด

e-ASIA Joint Research...
16 มกราคม 2563
ข่าวกิจกรรม
<กุมภาพันธ์ 2563>
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
สร้างสรรค์สังคมไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์ ครั้งที่ 11
24
25
26
27
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เครื่องไบโอพลาสมา" ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ห้องประชุม The Mulberry เวลา 08.00 - 16.30 น.
28
สัมนาปิดโคงการปิดโครงการ "ยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของเครื่องสำอางค์และเสริมอาหาร ปี 2562" เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
29
1
2
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thailand Life Sciences Startup 2020
3
1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CSDT-learning) (Tentative)
4
5
6
7
8
Page view : 173428