ข่าวล่าสุด

Bio Europe Spring 2020 New
20 มกราคม 2563
ข่าวกิจกรรม
e-ASIA Joint Research... New
16 มกราคม 2563
ข่าวกิจกรรม
No Gift Policy !! New
25 ธันวาคม 2562
ข่าวกิจกรรม
<มกราคม 2563>
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
30
31
1
1. การสัมนาเชิงปฏิบัตการ เรื่องการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ E - Learning (Tentative)
2
1. การประกวดนวัตกรรมหุ่นยนต์การแพทย์ i-MEDBOT 2020 (Tentative)
3
1. โครงการสนับสนุนขยายผลเครื่องไบโอพลาสมาเพื่อนำไปใช้งานในโรงพยาบาล (Tentative)
4
5
6
7
8
9
10
1. งานถนนสายวิทยาศาสตร์ (วันเด็กแห่งชาติ) 2563 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
11
1. งานถนนสายวิทยาศาสตร์ (วันเด็กแห่งชาติ) 2563 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
12
1. งานถนนสายวิทยาศาสตร์ (วันเด็กแห่งชาติ) 2563 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
1. อบรม TCTC (Tentative)
4
1. อบรมการใช้งานเครื่อง Bioplasma (Tentative)
5
6
7
8
9
Page view : 165664