ข่าวล่าสุด

<พฤษภาคม 2563>
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
27
ประกาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหน้ากากอนามัยผ้านนาโน WIN Masks เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2563 และประกาศผลภายในเดือน พฤษภาคม 2563
28
ประกาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหน้ากากอนามัยผ้านนาโน WIN Masks เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2563 และประกาศผลภายในเดือน พฤษภาคม 2563
29
ประกาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหน้ากากอนามัยผ้านนาโน WIN Masks เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2563 และประกาศผลภายในเดือน พฤษภาคม 2563
30
ประกาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหน้ากากอนามัยผ้านนาโน WIN Masks เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2563 และประกาศผลภายในเดือน พฤษภาคม 2563
1
1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมขั้นต้นสำหรับการจัดทำเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ (Tentative)
ประกาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหน้ากากอนามัยผ้านนาโน WIN Masks เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2563 และประกาศผลภายในเดือน พฤษภาคม 2563
2
ประกาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหน้ากากอนามัยผ้านนาโน WIN Masks เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2563 และประกาศผลภายในเดือน พฤษภาคม 2563
3
ประกาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหน้ากากอนามัยผ้านนาโน WIN Masks เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2563 และประกาศผลภายในเดือน พฤษภาคม 2563
4
ประกาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหน้ากากอนามัยผ้านนาโน WIN Masks เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2563 และประกาศผลภายในเดือน พฤษภาคม 2563
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1. Precision Medicine from Research to Clinical and Health Care System Implementation
21
1. Precision Medicine from Research to Clinical and Health Care System Implementation
22
1. Precision Medicine from Research to Clinical and Health Care System Implementation
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Page view : 192093