ข่าวล่าสุด

<ธันวาคม 2562>
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
25
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ โดยเฉพาะยาชีววัตถุคล้ายคลึงประเภทแอนติบอดี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
26
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ โดยเฉพาะยาชีววัตถุคล้ายคลึงประเภทแอนติบอดี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
27
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ โดยเฉพาะยาชีววัตถุคล้ายคลึงประเภทแอนติบอดี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
28
1. Future Diagnostics in the Era of Precision Medicine เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรม Movenpick BDMS Wellness Resort
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ โดยเฉพาะยาชีววัตถุคล้ายคลึงประเภทแอนติบอดี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
29
งานเปิดตัว Medicopolis และ ลงนามความร่วมมือโครงการ Medicopolis เชียงใหม่ เวลา 08.30-12.00 น. ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ชั้น 5 โรงแรมวันนิมาน
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ โดยเฉพาะยาชีววัตถุคล้ายคลึงประเภทแอนติบอดี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
30
1
2
1. สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "โครงการยกระดับคุณภาพ ความปลดภัย และประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์สุขภาพ" (Tentative)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
1. การสัมนาเชิงปฏิบัตการ เรื่องการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ E - Learning (Tentative)
2
1. การประกวดนวัตกรรมหุ่นยนต์การแพทย์ i-MEDBOT 2020 (Tentative)
3
1. โครงการสนับสนุนขยายผลเครื่องไบโอพลาสมาเพื่อนำไปใช้งานในโรงพยาบาล (Tentative)
4
5
Page view : 51952