โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวง อว. 2563 บริการฝังรากฟันเทียม

06/01/2020
 
tcels_aw04.png

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ บริการฝังรากฟันเทียมราคาพิเศษ จำนวน 4,000 ราก 

คุณสมบัติดังนี้

1.    มีอายุต่ำกว่า 60 ปี ไม่ต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2.    สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามในการรักษา
3.    สูญเสียฟันกราม 1-2 ซี่ แต่ยังมีฟันคู่สบในตำแหน่งตรงกันข้าม
4.    ต้องมีสภาพกระดูกและเหงือกที่เหมาะสมและพอเพียง
5.    ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ทางการแพทย์ (ผ่านการวินิฉัยโดยทันตแพทย์)

หมายเหตุ : ผู้ป่วย 1 ราย ได้รับการฝังรากฟันเทียม 1 หรือ 2 ราก และการบูรณะฟันตามการวินิจฉัยของทันตแพทย์


     •    ราคา 20,000 บาท ไม่รวมค่า ct scan และค่าปลูกกระดูก  
     •    ให้บริการเฉพาะที่ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) ที่เดียวเท่านั้น
     •    www.adtec.or.th 
     

 
_______________________________________________________________________________________________


ผู้เข้าร่วมโครงการ บริการฝังรากฟันเทียม ฟรี...สำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 4,000 ราก 

คุณสมบัติดังนี้

1.    ผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป และเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2.    สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามในการรักษา
3.    สูญเสียฟันกราม 1-2 ซี่ แต่ยังมีฟันคู่สบในตำแหน่งตรงกันข้าม
4.    ต้องมีสภาพกระดูกและเหงือกที่เหมาะสมและพอเพียง
5.    ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ทางการแพทย์ (ผ่านการวินิฉัยโดยทันตแพทย์) 

หมายเหตุ : ผู้ป่วย 1 ราย ได้รับการฝังรากฟันเทียม 1 หรือ 2 ราก และการบูรณะฟันตามการวินิจฉัยของทันตแพทย์


 


ขั้นตอนการลงทะเบียน

     1. คลิกปุ่มลงทะเบียนด้านล่าง (ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่  6 ม.ค. 2563)
     2. กรอกรายละเอียดในฟอร์มลงทะเบียนให้ครบถ้วนและกดส่งข้อมูล
     3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียน
     4. แจ้งผลผู้ได้รับสิทธิ์เบื้องต้นเพื่อพบทันตแพทย์ทำการตรวจวินิฉัยความเหมาะสมในการฝังรากฟันเทียม
     5. ผู้ที่ผ่านการวินิฉัยของทันตแพทย์ให้ฝังรากฟันเทียมได้ จึงจะได้รับคิวการรักษาต่อไป               

***ทั้งนี้หน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดเท่านั้น***

***เปิดลงทะเบียนอีกครั้ง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 - 15.00 น.
หรือเมื่อลงทะเบียนครบตามจำนวน

***เปิดลงทะเบียนอีกครั้ง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 - 15.00 น.
หรือเมื่อลงทะเบียนครบตามจำนวน

   ลงทะเบียน
(รากฟันเทียมราคาพิเศษ)
ลงทะเบียน
(รากฟันเทียม ฟรี...สำหรับผู้สูงอายุ)
   

สอบถามเพิ่มเติม (ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 15.00 น.)

โทรศัพท์ : 02-644-5499 ext. 2
อีเมล : info@tcels.or.th
เว็บไซต์ : www.tcels.or.th
facebook : https://www.facebook.com/TCELSThailand

 
Page view : 62148