ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

22/07/2020
tcels.png
 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

          ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (“ศูนย์”) โดยคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (“คณะอนุกรรมการ”) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเสนอคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (“คณะกรรมการ”) พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (“ผู้อำนวยการ”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


 
 
Page view : 338