ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs สร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น

21/07/2020
S__3235848.jpg
 

ทีเซลส์ ร่วมกับ สวทช. และสอวช.

ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs สร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น
 

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมจัดกิจกรรม “Functional Foods Acceleration Platform: Design Thinking Workshop” เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการพัฒนาอาหารฟังก์ชั่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น

  • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (รับจำนวนจำกัดเพียง 20 บริษัท)

  • ประกาศผลบริษัทที่ผ่านรับการคัดเลือก วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563

  • สอบถามรายละเอียด : 094 341 7111 / 094 340 4333 / 094 249 7333 

  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

 

Page view : 35