ตำแหน่งงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 ตำแหน่ง
  • เจ้าหน้าที่การเงิน สังกัด ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ

04/04/2562

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 ตำแหน่ง
  • ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน

01/04/2562
Page view : 4973