ตำแหน่งงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่การเงิน สังกัดฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ

18/10/2561

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง
  • ผู้จัดการโครงการ สังกัดโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร
  • ผู้จัดการโครงการอาวุโส สังกัดโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร

05/10/2561
Page view : 1365