ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษทิชชู จำนวน ๒ รายการ

05/04/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตชิ้นส่วนประกอบหัวสะโพกเทียมระบบ Ring Lock

05/04/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตวัสดุคืนรูป ลวดไนตินอล (Nitinol wire)

02/04/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน ๑ รายการ (ชุดจับยึดครอบฟัน)

01/04/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ

01/04/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ

01/04/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาสื่อองค์ความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความร...

30/03/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมีและอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน ๖ รายการ

26/03/2563

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อและติดตั้งซอฟต์แวร์ควบคุมเดสก์ท๊อประยะไกล

26/03/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง

26/03/2563
1
 2 3 4 5 6 7 8 9 10... >|
Page view : 5992