ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำ Motion Graphic

15/07/2562

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 17 รายการ

09/07/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าพื้นที่สำหรับงาน Bio JAPAN 2019

06/07/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลเอกสารข้อเสนอโครงการ Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme 2nd Call

06/07/2562

ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์และรับบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ 2562

04/07/2562

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระบอกน้ำสูญญากาศ

04/07/2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็ก

03/07/2562

ประกาศผู้ชนะโครงการ การจัดทำโครงสร้างตำแหน่งงาน สมรรถนะ และโครงสร้างเงินเดือน ศลช.

19/06/2562

ประกาศผู้ชนะจ้างลงสื่อประชาสัมพันธ์

17/06/2562

ประกาศผู้ชนะจ้างลงสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร

12/06/2562
1
 2 3 4 5 6 7 8 9 10... >|
Page view : 3721