ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาสผู้ชนะจัดจ้างศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเวชนครในพื้นที่จังหวัด

16/03/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อบริการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ประกอบการชีววิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

14/03/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO 9001 2015

14/03/2562

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

12/03/2562

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภค 400 ถัง

12/03/2562

ประกาศผู้ชนะจัดจ้างทำนามบัตร

11/03/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการ การสร้างค่านิยมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรของ TCELS

06/03/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำการสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2562

28/02/2562

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล ศลช.

27/02/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำการสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

04/02/2562
1
 2 3 4 5 6 7 8 9
Page view : 2810