ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายคล้องคอและซองพลาสติกสำหรับใส่บัตร

16/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายทรัพย์สินไปยังสถานที่ทำการแห่งใหม่ ศลช.

11/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการช่างภาพเพื่อดำเนินการถ่ายภาพติดบัตรพนักงาน

11/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ The year Ahead Pharmaceutical & Healthcare In 2019

11/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กล่อง 200 ใบ

10/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานระยะเวลา 1 เดือน

09/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ใบแจ้งรายการเงินเดือน

09/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น)

09/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมงานถนนสายวิทยาศาสตร์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

03/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดจ้างบริการฐานข้อมูลธุรกิจชีววิทยาศาสตร์

03/01/2562
1
 2 3 4 5 6 7
Page view : 1240