ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดรากฟันเทียม จำนวน ๑๑ รายการ

19/01/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสีฟันน้ำ จำนวน ๒,๐๐๐ ขวด

19/01/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ

17/01/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

17/01/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าพื้นที่สำหรับงาน “Arab Health ๒๐๒๐”

14/01/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างออกแบบและจัดทำโปสเตอร์สำหรับงาน Arab Health ๒๐๒๐

14/01/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องนอนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงนาโนซิงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14/01/2563

ประกาศจัดซื้อแผ่นปิดแผลแบบ Silver Nano จำนวน ๘๐๐ กล่อง โดยเฉพาะเจาะจง

13/01/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหัวสะโพกเทียมและเครื่องมือถอดหัวสะโพกเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/01/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์เยื่อหุ้มเซลล์ของงานปลูกกระดูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10/01/2563
1
 2 3 4 5 6 7 8 9 10... >|
Page view : 5295