ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายระบบ Server,Storage,และอ...

03/12/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำป...

03/12/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเง...

03/12/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานลากสายระบบ LANAN Analog...

03/12/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการในการดำเน...

03/12/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงห้อง Server...

03/12/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่สำน...

03/12/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฝึกอบรมหลักสูตรการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (Decision Making for...

29/11/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายห้องประชุม

29/11/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (External...

19/11/2561
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10
... >|
Page view : 4117