ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโครงสร้างนิทรรศการ 2019 BIO International Convention

22/04/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการสร้างแบรนด์องค์กร

11/04/2562

ประกาศผู้ชนะจ้างดูแลและรักษาระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ของศลช.

10/04/2562

ประกาศผู้ชนะจ้างทำความสะอาดหน่วยปฏิบัติการผลิตผลิตฑ์เพื่อเซลล์และยีนบำบัด

09/04/2562

ประกาศผู้ชนะจ้างอบรมหลักสูตร เทคนิคการรับโทรศัพท์และบุคลิกภาพในการต้อนรับแขกที่มาติดต่อ

09/04/2562

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อไวท์บอร์ดสำหรับห้องผู้บริหาร

04/04/2562

ประกาศผู้ชนะจัดจ้างอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสร้างสรรค์สังคมไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์

04/04/2562

ประกาศผู้ชนะจัดจ้างตกแต่ง Thailand Pavilion

04/04/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องและอุปกรณ์

02/04/2562

ประกาศผู้ชะจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องผู้อำนวยการ

27/03/2562
1 2 
3
 4 5 6 7 8 9 10... >|
Page view : 3557