ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อไวท์บอร์ดสำหรับห้องผู้บริหาร

04/04/2562

ประกาศผู้ชนะจัดจ้างอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสร้างสรรค์สังคมไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์

04/04/2562

ประกาศผู้ชนะจัดจ้างตกแต่ง Thailand Pavilion

04/04/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องและอุปกรณ์

02/04/2562

ประกาศผู้ชะจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องผู้อำนวยการ

27/03/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ

25/03/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจำทำแผนที่นำทางการแพทย์แม่นยำประเทศไทย

25/03/2562

ประกาสผู้ชนะจัดจ้างศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเวชนครในพื้นที่จังหวัด

16/03/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อบริการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ประกอบการชีววิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

14/03/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO 9001 2015

14/03/2562
1 2 3 4 5 
6
 7 8 9 10... >|
Page view : 4133