ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภค 400 ถัง

12/03/2562

ประกาศผู้ชนะจัดจ้างทำนามบัตร

11/03/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการ การสร้างค่านิยมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรของ TCELS

06/03/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำการสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2562

28/02/2562

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล ศลช.

27/02/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำการสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

04/02/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานระยะเวลา 8 เดือน

31/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำออกแบบภาพกราฟฟิก

29/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์สำหรับประเทศไทย

22/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเชิงลึกด้านอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ (สุขภาพและการแพทย์) ระยะที่ 2

21/01/2562
1 2 3 4 5 6 
7
 8 9 10... >|
Page view : 4116