ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมงานถนนสายวิทยาศาสตร์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

03/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดจ้างบริการฐานข้อมูลธุรกิจชีววิทยาศาสตร์

03/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี

28/12/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโปรแกรม Anti-Virus จำนวน 80 ลิขสิทธิ์

26/12/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม

19/12/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Access control

18/12/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ External hard disk

18/12/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถบัสปรับอากาศขนาน 40...

17/12/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัวแทนสิทธิบัตรเพื่อดำเน...

14/12/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดหาคลังเอกสาร

14/12/2561
1 2 3 4 5 6 7 8 
9
 10... >|
Page view : 4116