ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารเสริมสมุนไพร

08/02/2562
ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารเสริมสมุนไพร

15-1-(1).jpg
 
    จากการวิจัยตลาดของบริษัท Zion Market Research ได้คาดการณ์ว่าตลาดอาหารเสริมสมุนไพรทั่วโลกในปี ค.ศ. 2022 จะมีมูลค่าสูงถึง 86.74 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีอยู่ที่ 6.8 เปอร์เซ็นต์ (ปี ค.ศ. 2017-2022) โดยตลาดอาหารเสริมสมุนไพรเป็นตลาดที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคด้วยปัจจัยหลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น ราคายาและอุปกรณ์การแพทย์ที่ค่อนข้างแพง ในปัจจุบันผู้บริโภคมีการเรียนรู้วิธีรักษาในเชิงป้องกันมากขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนช่วยผลักดันให้ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในตลาดโลกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
Page view : 223