บทวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี

08/01/2563
            ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการทำวิจัยด้าน genomic หรือ genetic หรือเซลล์และยีนบำบัดในขั้นตอน clinical trial จำนวนประมาณ 2,000 คนในโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งกระจายตามสาขาต่างๆ ...
03/02/2563
          ตลาดเครื่องสำอางและความงามในประเทศไทยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความสำคัญ ทั้งด้านมูลค่าตลาดที่สูงและด้านการเติบโตที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดภายในประเทศที่มีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.6 (ปี 2556 – 2561)... 
02/03/2563
แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าหุ่นยนต์จะมีลักษณะเหมือนมนุษย์ หรือที่เรียกว่า ฮิวแมนนอยด์ (Humanoid) ซึ่งประกอบด้วยหัว แขน และขา แต่อันที่จริงแล้วหุ่นยนต์ไม่จำเป็นต้องมีลักษณะเหมือนมนุษย์ แต่อาจเป็นเพียงแขนกลดังเช่นที่นิยมใช้ทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีการใช้หุ่นยนต์เพิ่มมากขึ้น...
Page view : 3882