ประวัติความเป็นมา

          ด้วยจำนวนประชากรกว่า 67 ล้านคน  ประเทศไทยจึงอยู่ในลำดับที่ 20 ของประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก มากกว่า 70% ของประชากรมีอายุระหว่าง 15-64 ปี ทำให้เศรษฐกิจไทยมีอนาคตที่สดใสอย่างมาก เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในอับดับที่ 2 ของอาเซียนและอันดับที่ 35 ของโลก

          อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ของไทยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของบริการทางการแพทย์ชั้นนำ ประเทศไทยจึงเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจด้านสุขภาพทุกปี  ตามการวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Renub Research 2012 ประเทศไทยได้ส่วนแบ่งการตลาดกว่า 40% ของตลาดเอเชีย  Tectura ที่ปรึกษาทางธุรกิจของบริษัทนานาชาติได้ที่คาดการณ์ไว้ในรายงานว่าประเทศไทยจะมีตลาดเภสัชกรรมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 8 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี 2016

          ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาจำนวนของบริษัทเอกชนทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย  มีจำนวนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 11% ด้วยการเปลี่ยนกรอบการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาเซียนในปี 2016-2020 อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ในประเทศจะมีความสำคัญมากขึ้นเกินความคาดหมาย

          จากสถานการณ์ข้างต้นศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) จึงถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2004 จากนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งใจจะเชื่อมโยงศูนย์กลางของนวัตกรรมและการลงทุนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม TCELS  ให้สัญญาว่าจะสนับสนุนอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์บนพื้นฐานของความเป็นมิตร ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 27 จากทั้งหมด 56 ประเทศในการจัดอันดับตลาดการลงทุนของ IMD ปี 2013

          5 ปัจจัยทางเศรษฐกิจของไทยที่ดึงดูดความสนใจของ IMD คือ ความเป็นพลวัต, การมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้, แรงงานมีทักษะ,สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นมิตร และมีทัศนคติในเชิงบวกและเปิดกว้าง TCELS เป็นหน่วยประสานงานหลักสำหรับธุรกิจด้านชีววิทยาศาสตร์ การวิจัย และการลงทุนในประเทศไทย

          ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญ TCELS พร้อมที่จะพัฒนาเพื่อโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย  ในปี 2012 TCELS ได้รับรางวัล “Outstanding Public Organization in Promoting Pharmacogenomics and High Value-added Biomedical Products”  จากวุฒิสภา
Page view : 14624