โครงการความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมระหว่างภูมิภาคอาเซียนและกลุ่มประเทศยุโรป

jfs-(4).jpg
 
         ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมระหว่างภูมิภาคอาเซียนและกลุ่มประเทศยุโรป หรือ The Southeast ASIA-Europe Joint Funding Scheme on Research and Innovation (JFS) เพื่อพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย และโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก และเกิดการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมระหว่างภูมิภาค โดยสร้างความเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างอาเซียนและกลุ่มประเทศยุโรป ผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในภูมิภาคอาเซียนและสหภาพยุโรป และสามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 
DSC02671-(1).JPG DSC02659-(2).JPG
DSC02514.JPG DSC02665.JPG


ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ (2561)
•    ประเทศไทย
     - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
     - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
•    ประเทศบรูไน – University of Brunei Darussalam 
•    สาธารณรัฐบัลแกเรีย - Bulgarian National Science Fund (BNSF) 
•    ราชอาณาจักรกัมพูชา - Ministry of Education and Youth (MOEY)
•    ประเทศอินโดนีเซีย – Ministry of Research, Technology and Higher Education (RISTEKDIKTI) 
•    สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - Ministry of Science and Technology (MoST)
•    สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า – Ministry of Education (MoE) 
•    สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
     - Department of Science and Technology (DoST), Philippine Council for Industry, Energy & Emerging Technology (PCIEERD) 
     - Department of Science and Technology (DoST), Philippine Council for Health Research & Development (PCHRD) 
•    สาธารณรัฐโปแลนด์ - National Centre for Research and Development (NCBR) 
•    ราชอาณาจักรสเปน - Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI)
•    ราชอาณาจักรสวีเดน - Swedish Research Council for sustainable development (FORMAS) 
•    สมาพันธรัฐสวิส - Swiss National Science Foundation (SNSF)
•    สาธารณรัฐตุรกี - Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK) 

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.sea-eu-jfs.eu/
Page view : 2210