ทีเซลส์จัดประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์อัจฉริยะ i-MEDBOT Innovation Contest 2021: The Next Normal of Healthcare Robotics

17/06/2021
โครงการประกวด-หุ่นยนต์ทางการแพทย์-i-MEDBOT-Innovation-Contest-2021-(1).jpg

         

           กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ ทีเซลส์ (TCELS) โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง  เปิดรับสมัครผู้สนใจนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ นิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไป บริษัท องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ "i-MEDBOT Innovation Contest 2021: The Next Normal of Healthcare Robotics" โดยนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มาสร้างเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ปัญหาสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย พร้อมตอบโจทย์การแพทย์และสุขภาพในยุค Next Normal แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ในการตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย การรักษาและการผ่าตัด ประเภทที่ 2 การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ในการรับมือโรคโควิด-19  

  • ส่งผลงานได้ตั้งแต่: วันนี้ – 31 ก.ค. 2564

  • รายละเอียดเพิ่มเติม : www.tcels.or.th หรือ https://bit.ly/3zxOFgE

  • รายละเอียดข้อมูล:  สแกน QR Code

  • สอบถามรายละเอียด: โทร. 0 2644 5499 ต่อ 115 / 128 และ 155 (ในเวลาราชการ)

  • E-mail: thanikan@tcels.or.th

Page view : 263