สัมมนา “เจาะลึกการเขียนข้อเสนอโครงการ แผนงานโครงการคืนป่า-ทำยาจากพืช ให้ตรงขอบเขตการสนับสนุน”

02/05/2024
Poster-สัมมนาเจาะลึกการเขียนข้อเสนอโครงการ-แผนงานโครงการคืนป่าฯ-(1).png
 

ขอเชิญชวนผู้สนใจภาครัฐ และผู้ประกอบการด้านยาจากสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และสารสกัดจากพืชเพื่อทำยา เข้าร่วมงานสัมมนา

“เจาะลึกการเขียนข้อเสนอโครงการ แผนงานโครงการคืนป่า-ทำยาจากพืช ให้ตรงขอบเขตการสนับสนุน”

 

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 – 15.00 น.
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ MS Teams Meeting และ Facebook live (TCELS THAILAND)

 

ลงทะเบียน
>>>>> คลิกที่นี่ <<<<<

หรือ QR code ในโปสเตอร์

 
 

MS Teams Meeting link: https://shorturl.at/egkCM
Facebook live: TCELS THAILAND
 
รายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ “แผนงานโครงการคืนป่า-ทำยาจากพืช”: https://shorturl.at/cfhWY


 

 
Page view : 137