แนวโน้มสำคัญของอุตสาหกรรมยาในปี 2563

08/05/2563
          ในช่วงก่อนปี 2563 ที่กำลังจะถึงในอีกไม่นาน Linchpin SEO เอเจนซี่สัญชาติอเมริกันที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและการวิเคราะห์ธุรกิจ และเว็บไซต์ Tulip.co ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เผยแพร่ข้อมูลด้านการตลาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มีการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มที่สำคัญในปี 2563 ของอุตสาหกรรมยา ซึ่งสรุปได้ดังนี้

      แนวโน้มสำคัญที่ทาง Linchpin SEO กล่าวถึง ประกอบด้วย
 1. การใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมยา
 2. การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
 3. การขยายตัวของตลาดยาชีววัตถุเสมือน (biosimilar) เนื่องจากการหมดอายุคุ้มครองสิทธิบัตรในยาชีววัตถุหลายๆ ตัว
 4. การควบรวมกิจการและความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต
 5. ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีระบบอากาศอัด
 6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชา (คานาบิสและอื่นๆ)
 7. การผสมผสานระบบความปลอดภัยและการกำกับดูแลในยุคดิจิทัล
 8. การผลิตแบบต่อเนื่องและการผสมผสานเทคโนโลยีในแต่ละขั้นตอนการผลิต
 9. ยาเตรียมประเภทของแข็งยังคงเป็นที่ต้องการของตลาด
 10. การพัฒนาการใช้งานเครื่องมือวัดที่มีความแม่นยำสูง
 11. การแพทย์แม่นยำได้รับความนิยมมากขึ้น

Page view : 108