ข่าวสารการลงทุน

30/06/2565
นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด (Golden Triangle Group Co., Ltd.) หรือ ‘GTG’ เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า  ตลาดกัญชา กัญชงครึ่งปีแรกแน่นอนตลาดโดยรวมยังคงเป็นอุตสาหกรรมกัญชงเป็นหลัก ก่อนจะเริ่มมีกะแสการปลดล็อคกัญชาตามมา ดังนั้นเทรนด์อุตสาหกรรมที่มาแรงนี้ยังคงเป็นเรื่องของกัญชง กัญชา ซึ่งในอนาคตจะไม่ใช่แค่เทรนด์เพราะส่วนที่สำคัญที่สุดคือสารเคมีข้างในของการชงกัญชามีความเป็น medical activecompound  ซึ่งจะกลายเป็นคำคุ้นหูไปอีกนาน
30/06/2565
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวพัฒนาชุดตรวจกัญชา "Test Kann (เทสต์ กัญ)" ภายในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 30 ว่า นโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ แม้จะปลดล็อกทุกส่วนของกัญชากัญชงออกจากยาเสพติดแล้ว แต่ยังยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกิน 0.2% การจะรู้ว่าปริมาณเกินหรือไม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงพัฒนาการตรวจพิสูจน์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การตรวจหาปริมาณสารสำคัญกัญชาในสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์
30/06/2565
นายเอกภัทร พรประภา ผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า ในต่างประเทศธุรกิจกัญชา กัญชง ถูกพูดถึงมานานนับ 20 ปี มีการวิจัยที่ชี้ชัดว่า กัญชาสามารถเป็นยารักษาโรคและเป็นพืชเศรษฐกิจที่ดีเพราะสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนและไม่มีส่วนที่ต้องทิ้งเป็นขยะ นอกจากนี้สายพันธ์กัญชา กัญชง ที่ต่างประเทศใช้พื้นฐานมาจากสายพันธุ์กัญชา กัญชงไทยที่นำไปวิจัยต่อเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ให้ดีขึ้น
30/06/2565
นางสาวนิธินันท์ คฤหวาณิช ประธานฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ กลุ่มบริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า หลังจากบริษัท ได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์ พัฒนาระบบ ผู้จำหน่าย ออกแบบติดตั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ กับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม ในบทบาทของความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีไปช่วยเหลือ บริการประชาชน และผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆทำให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตคนไทย เป็นหน้าที่ของคนไทยที่ต้องช่วยกันในทุกมิติตามที่แต่ละหน่วยงานมีความถนัดและสามารถช่วยกันเติมคุณภาพชีวิตคนไทยด้วยกัน
30/06/2565
นางศิริญา เทพเจริญ” กรรมการบริหาร บริษัท เวิล์ดเมดิคอลฯ กล่าวถึงเหตุผลที่ริเริ่มทำโครงการนี้ว่า   “ในประเทศไทยมีผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนเยอะกว่า 19 ล้านคน ซึ่งมองว่าเป็นโรคทรมาน และส่งผลให้ทำงานไม่เต็มศักยภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะอัลไซเมอร์ ขณะที่นักวิจัยในอิสราเอลค้นพบว่า เมื่ออายุมากขึ้น สาร endocannabinoids จากสมองจะน้อยลง ทำให้นอนน้อย ความจำหาย แต่สิ่งที่จะเข้าไปเติม Endocannabinoids ที่น้อยลงได้คือ CBD เพราะฉะนั้นคนไทยจะไม่มีปัญหาการนอน
30/06/2565
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่า กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดพันธกิจขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Industrial ecosystem) เพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งความร่วมมือระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ LH บริษัทของรัฐบาลเกาหลีที่เชี่ยวชาญการพัฒนาเมืองและอาคารสาธารณะครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี และเชื่อมั่นว่าศักยภาพและประสบการณ์ของ LH จะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับภาคอุตสาหกรรมไทย รวมถึงการเพิ่มมูลค่า การลงทุนในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมระหว่างกัน จะทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเติบโตเพิ่มมากขึ้น
30/06/2565
บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด INNOBIC โดย ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ ประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ร่วมด้วย ดร.ณัฐ อธิวิทวัส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด INNOBIC และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) IRPC โดย นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร ร่วมกับบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) หรือ PJW ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันศึกษาและหาโอกาสทางธุรกิจในธุรกิจวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
30/06/2565
ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการร่วมกับบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP ผ่านการลงทุนจาก บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาว (Long Term Strategic Partner)เพื่อรุกธุรกิจสุขภาพครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
30/06/2565
นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ HEMP ผู้นำธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare) ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และการแพทย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด (Health Up) จำนวน 40% จำกัด
31/05/2565
          นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช รองประธานกรรมการ บริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค กล่าวถึงการสร้าง trend setter ใหม่ให้กับธุรกิจ health & wellness ของไทย ในงานสัมมนา “New Chapter เศรษฐกิจไทย” จัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ว่าช่วง 2 ปีที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ทุกประเทศต่างทุ่มงบประมาณจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาโรคระบาด 
|< ...11 12 13 14 15 
16
 17 18 19 20... >|
Page view : 3142