การปรับปรุงกฎระเบียบสำหรับการรักษาด้วยเซลล์บำบัดในแคนาดา

11/09/2563
          ในปัจจุบันการรักษาด้วยเซลล์บำบัดมีความก้าวหน้าและมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องโดยครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนปกติ การรักษาโรคที่มีอาการรุนแรง รวมทั้งโรคที่มีลักษณะเฉพาะและพบได้น้อย อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความซับซ้อนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการรักษาด้วยเซลล์บำบัดทำให้ในปี 2019 รัฐบาลแคนาดาได้ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยเซลล์บำบัดเพื่อความปลอดภัยของผู้รับการรักษา รวมทั้งเพื่อประสิทธิภาพในการรักษา และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ
Page view : 100