สถานการณ์ตลาดยาสมุนไพรทั่วโลก

22/04/2562
16-1-(1).jpg

          ยาสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์แผนโบราณหรือการแพทย์ทางเลือก โดยตัวยาสมุนไพรนั้นมีส่วนผสมหลักที่ได้มาจากพฤกษชาติ สัตว์ หรือแร่ธาตุ ซึ่งถูกนำมาใช้ในการรักษาและวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาการแพทย์ทางเลือกอย่างการแพทย์อายุรเวท (Ayuvedic) และการแพทย์ยูนานิ (Unani) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการรักษาแบบองค์รวม มีความหลากหลาย ให้ผลข้างเคียงน้อย คุ้มค่ากับราคา และสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
Page view : 1013