ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ

25/03/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจำทำแผนที่นำทางการแพทย์แม่นยำประเทศไทย

25/03/2562

ประกาสผู้ชนะจัดจ้างศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเวชนครในพื้นที่จังหวัด

16/03/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อบริการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ประกอบการชีววิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

14/03/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO 9001 2015

14/03/2562

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

12/03/2562

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภค 400 ถัง

12/03/2562

ประกาศผู้ชนะจัดจ้างทำนามบัตร

11/03/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการ การสร้างค่านิยมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรของ TCELS

06/03/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำการสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2562

28/02/2562
1 2 3 
4
 5 6 7 8 9 10... >|
Page view : 3557