ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน...

03/10/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ (1 ต.ค. - 30...

01/10/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ 2-10-61

01/10/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารโครงการ เพ...

27/09/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2562

27/09/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างแปลข่าว 2 ข่าว

18/09/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ

18/09/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้เข...

05/09/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคางานจ้างประเมินความพึงพอใจในบร...

05/09/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ผู้ได้รับการสรรหาดำเนินการใช้พื้นที่บริเวณการผลิตด...

31/08/2561
1 2 3 4 
5
 6
Page view : 7316