ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลเชิงลึกด้านอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ (สุขภาพและการแพทย์) ระยะที่ 2

21/01/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์กรมหาชน) เรื่องขายรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1 คัน โดยว...

17/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มขนาด 18-20 ลิตร 80 ถัง

17/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายคล้องคอและซองพลาสติกสำหรับใส่บัตร

16/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายทรัพย์สินไปยังสถานที่ทำการแห่งใหม่ ศลช.

11/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการช่างภาพเพื่อดำเนินการถ่ายภาพติดบัตรพนักงาน

11/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ The year Ahead Pharmaceutical & Healthcare In 2019

11/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กล่อง 200 ใบ

10/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานระยะเวลา 1 เดือน

09/01/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ใบแจ้งรายการเงินเดือน

09/01/2562
1 2 3 4 5 6 7 
8
 9 10... >|
Page view : 4133