หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน SensibleSTEP ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ บริษัท ทีเอ็มจีไอ จำกัด

25/08/2022

TCELS : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการแพทย์และสุขภาพ 

หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน SensibleSTEP ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ บริษัท ทีเอ็มจีไอ จำกัด

Page view : 756