ติดต่อสอบถาม/ข้อเสนอแนะ

เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
+662 644 5499 ext. 2
+662 644 9538 (fax)
hotline@tcels.or.th

วิธีการเดินทาง

bts.png BTS Skytrain : สายสุขุมวิท ลงสถานี สนามเป้า

bus.png รถประจำทาง : 28, 509 (ปอ.) (AC), 59, 74, 77, 97, 97 (ปอ.) (AC)

ติดต่อเรา

 
 
 
 
 
Enter security code:
 Security code
 
Page view : 27143