วิดีโอการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

21/12/2563

วิดีโอการล้างมือที่ถูกวิธีเพื่อป้องกัน COVID-19วิดีโอการใส่และถอดหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธีเพื่อป้องกัน COVID-19 

วิดีโอการใส่และถอดอุปกรณ์ PPE ที่ถูกวิธีสำหรับบุคลากรทางแพทย์
เพื่อป้องกัน COVID-19

Page view : 1277