ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ RISE ประกาศผลทีมผ่านเข้ารอบ โครงการ TCELS x RISE Accelerator 2022

23/02/2022

ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ RISE ประกาศผลทีมผ่านเข้ารอบ
โครงการ TCELS x RISE Accelerator 2022


          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ผนึกพลังร่วมกับ RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร ประกาศผลรายชื่อทีมที่ผ่านการเข้ารอบจากโครงการ TCELS x RISE Accelerator 2022 โดยคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิได้พิจารณาคัดเลือก Startup หรือ ทีม กลุ่มนักพัฒนา ที่มีการนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์และมีแนวคิดที่โดดเด่น พร้อมทั้งมีไอเดียในด้านการนำ AI เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และการขยายตัวของบริการทางการแพทย์ชั้นนำในไทยและภูมิภาคอาเซียน 
ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านการเข้ารอบสู่ โครงการ TCELS x RISE Accelerator 2022 ทั้ง 2 tracks 
 

TRACK A: Early Stage Startups 

ทีม Famme Works
ทีม Ocare Health Hub

 
 

TRACK B: Idea Stage Team

ทีม SpeakNow! 
ทีม CTnavi
ทีม MedLAB

 

สำหรับทีมที่ผ่านการเข้ารอบ โปรดตรวจสอบอีเมลและติดตามรายละเอียดการ Orientation จากทีมงาน

  • สอบถามรายละเอียด E-mail: big@riseaccel.com

Page view : 544