ทีเซลส์ (TCELS) จัดงานสัมมนาออนไลน์ “การสนับสุนนทุนเครื่องมือแพทย์ช่วงปลายน้ำ”

11/07/2022
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์เข้าร่วมงานสัมมนา “การสนับสุนนทุนเครื่องมือแพทย์ช่วงปลายน้ำ” ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00–16.00 น. โดยผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams
การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้นักวิจัยและผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด TRL การวิจัยพัฒนาเครื่องมือแพทย์ และรับทราบเงื่อนไข ขั้นตอน และเกณฑ์การพิจารณา ในการสนับสนุนทุนเครื่องมือแพทย์ TRL 7-9 ของ ศลช. (TCELS)

ไฮไลท์ (Highlight)- ภาพรวมของ ศลช. (TCELS) กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
- บทบาทของ ศลช. (TCELS) ในฐานะ PMU: การสนับสนุนทุน TRL 7-9
- รายละเอียดและข้อกำหนดในการการสนับสนุนทุน
- เงื่อนไข ขั้นตอนการขอทุน และเกณฑ์การพิจารณา
  • สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : สแกนผ่าน QR Code (ไม่มีค่าใช้จ่าย)    
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณสิริภัทร โทร. 02 644 5499 ต่อ 128 (ในเวลาราชการ)
  • E-mail: siripat@tcels.or.th


>>>บันทึกการประชุม<<<

 

>>>ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม<<<

 

***สามารถดาวน์โหลดได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565

Page view : 447