ตำแหน่งงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง

- ผู้ชำนาญการ หรือ เจ้าหน้าที่อาวุโส งานติดตามและประเมินผล สังกัดฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
- ผู้ชำนาญการ หรือ เจ้าหน้าที่อาวุโส งานยุทธศาสตร์องค์กร สังกัดฝ่ายแผนยุทธศาสตร์

22/11/2565

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ สรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กร
  • ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กร

11/11/2565
Page view : 21730