ประกาศผลการสมัครงาน

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
 • นิติกร สังกัด กลุ่มภารกิจบริหารกฎหมาย

04/07/2565

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
 • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน

13/06/2565

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์
 • นิติกร สังกัดกลุ่มภารกิจบริหารกฎหมาย 

06/06/2565

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าสอบข้อเขียน
 • ตำแหน่ง นิติกร สังกัดกลุ่มภารกิจบริหารกฎหมาย จำนวน 1 ตำแหน่ง

12/05/2565

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
 • ตำแหน่งผู้ชำนาญการ งานบริหารโครงการ สังกัดกลุ่มภารกิจ EPI
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส งานบริหารโครงการ สังกัดโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด

25/03/2565

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส งานบริหารโครงการ สังกัดโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และ เซลล์บำบัด

22/03/2565

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
 • ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ งานบริหารโครงการ สังกัดกลุ่มภารกิจ EPI

14/03/2565

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ งานบริหารงานทรัพย์ส...
 • ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ งานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา สังกัดฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน

30/08/2564

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ นิติกรอาวุโส
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นิติกรอาวุโส สังกัดฝ่ายบริหารกิจการองค์กร

16/08/2564

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้ชำนาญการงานบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
 • ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการงานบริหารทรัพย์สินทางปัญญา สังกัดฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน

13/08/2564
1 2 
3
 4 5 6 7 8 9
Page view : 17754