ประกาศผลการสมัครงาน

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแน่ง ผู้ชำนาญการ งานบริหารโครงการ
  • ผู้ชำนาญการ งานบริหารโครงการ สังกัด โปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด

21/02/2563

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าสอบข้อเขียน ตำแน่ง ผู้ชำนาญการ งานบริหารโครงการ
  • ผู้ชำนาญการ งานบริหารโครงการ สังกัด โปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด

18/02/2563

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส งานวิเทศสัมพันธ์
  • เจ้าหน้าที่อาวุโส งานวิเทศสัมพันธ์ สังกัด สำนักผู้อำนวยการ

13/01/2563

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส งานวิเทศสัมพันธ์
  • เจ้าหน้าที่อาวุโส งานวิเทศสัมพันธ์ สังกัด สำนักผู้อำนวยการ

25/12/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าสอบข้อเขียน ตำแน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส งานวิเทศสัมพันธ์
  • เจ้าหน้าที่อาวุโส งานวิเทศสัมพันธ์ สังกัด สำนักผู้อำนวยการ

09/12/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยศาสตร์ (องค์การมหาชน) รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู...
  • ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ งานยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน (ชื่อเดิม เจ้าหน้าที่บริหารงานยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาวุโส) สังกัดฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน

19/11/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยศาสตร์ (องค์การมหาชน) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานย...
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาวุโส สังกัดฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน

22/10/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานยุทธศาสตร์อ...
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาวุโส สังกัดฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน

08/10/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และบร...
  • ตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร

06/09/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร
  • ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร

06/08/2562
1 2 
3
 4 5 6
Page view : 8389