ประกาศผลการสมัครงาน

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าท...
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส งานเลขานุการผู้บริหาร สังกัดสำนักผู้อำนวยการ

24/02/2564

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าสอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส งานเลขานุการผู้บริหาร
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส งานเลขานุการผู้บริหาร

17/02/2564

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม
  • ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม

28/12/2563

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านว...
  • ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม

15/12/2563

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ได้รับสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส งานบริหารโครงการ
  • ตำแน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส งานบริหารโครงการ สังกัดโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด

05/11/2563

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
  • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

30/10/2563

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส งานบริหารโครงการ สังกัด โปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด

09/10/2563

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าสอบข้อเขียน
  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส งานบริหารโครงการ สังกัด โปรแกรมเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด

21/09/2563

ประกาศรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาและแสดงวิสัยทัศน์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศลช.

10/09/2563

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ได้รับสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส งานการเงินบัญชี

29/07/2563
1 2 3 4 
5
 6 7 8 9 10
Page view : 18703