ประกาศผลการสมัครงาน

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน
  • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน

20/06/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน  สังกัดฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ

17/06/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานกฎหมาย

02/04/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานยุทธศาสตร์และงบประมาณอาวุโส

02/04/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานกฎหมาย
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานกฎหมาย สังกัดงานกฎหมาย ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร

14/03/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานยุทธศาสตร์และงบประมาณอาวุโส
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานยุทธศาสตร์และงบประมาณอาวุโส  สังกัดฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

14/03/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการสอบข้อเขียน
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานยุทธศาสตร์และงบประมาณอาวุโส  สังกัดฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

20/02/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าสอบข้อเขียน
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานกฎหมาย สังกัดงานกฎหมาย ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร

05/02/2562

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ สังกัดโปรแกรมบริหารผลิตภ...
  • ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ สังกัดโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร

18/12/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้จ...
  • ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ สังกัดโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร

04/12/2561
1 2 3 4 5 6 
7
 8 9
Page view : 17754