ประกาศผลการสมัครงาน

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้จ...
  • ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการอาวุโส สังกัดโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด

04/12/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าสอบข้อเขียน ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ สังก...
  • ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ สังกัดโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร

28/11/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ผลสอบสอบสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน
  • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน สังกัดฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน

27/11/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดงานพัสดุ ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ

19/11/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน
  • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน สังกัดฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน

16/11/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ผลการสรรหา เจ้าหน้าที่บริหารงานตรวจสอบภายในอาวุโส
  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานตรวจสอบภายในอาวุโส สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน

16/11/2561

ประกาศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการอาวุโส
  • ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการอาวุโส สังกัดโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด

13/11/2561

ประกาศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดงานพัสดุ ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ

13/11/2561

ประกาศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานตรวจสอบภายในอาวุโส
  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานตรวจสอบภายในอาวุโส สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน

08/11/2561

ประกาศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าท...
  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดงานพัสดุ ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ

05/11/2561
1 2 3 4 5 6 7 
8
 9
Page view : 17754