ประกาศผลการสมัครงาน

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าสอบข้อเขียน
  • ตำแหน่ง เจ้้าหน้าที่บริหารงานตรวจสอบภายในอาวุโส

24/10/2561

ประกาศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเข้าสอบข้อเขียน
  • ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการอาวุโส สังกัดโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด

21/10/2561

ประกาศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทั...

03/08/2561

ประกาศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าท...

13/07/2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานกฎหมาย

03/07/2561
1 2 3 4 5 6 7 
8
Page view : 14696