ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2567

29/09/2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2566

01/10/2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง (งานส่วนที...

12/04/2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (งานส่วนท...

02/03/2565

ร่างประชาพิจารณ์งานจ้างก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (งานส่วนที่เหลือ)...

18/02/2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อและติดตั้งระบบ Contact Center ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

07/02/2565

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อและติดตั้งระบบ Contact Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส...

17/01/2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2565

12/01/2565

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อและติดตั้งระบบ Contact Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส...

11/01/2565

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อและติดต...

11/01/2565
1
 2 3 4 5 6 7 8 9 10... >|
Page view : 16696