ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อและติดตั้งระบบ Contact Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส...

17/01/2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2565

12/01/2565

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อและติดตั้งระบบ Contact Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส...

11/01/2565

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อและติดต...

11/01/2565

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ประกอบ...

10/01/2565

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้ออุปกรณ์เคร...

10/01/2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพัฒนาบทความธุรกิจทางด้านชีววิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

13/11/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต...

13/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุน โปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์ด้านบริหารจ...

02/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่ารถยนต์ (รถตู้โดยสาร) จำนวน ๑ คัน

02/10/2564
1
 2 3 4 5 6 7 8 9 10... >|
Page view : 11348