ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี

28/12/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโปรแกรม Anti-Virus จำนวน 80 ลิขสิทธิ์

26/12/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม

19/12/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Access control

18/12/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ External hard disk

18/12/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถบัสปรับอากาศขนาน 40...

17/12/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัวแทนสิทธิบัตรเพื่อดำเน...

14/12/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดหาคลังเอกสาร

14/12/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายระบบ Server,Storage,และอ...

03/12/2561

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำป...

03/12/2561
1
 2 3 4 5 6
Page view : 9168