ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดรากฟันเทียม สำหรับคนไข้ที่มาใช้บริการที่คลินิกทันตกรรมแอดเทคประจำ ปี๒๕๖๔

10/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ(BiocompatibilityTest)สำหรับต้นแบบข้อเข่าเทียมประจำ ป...

10/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "โครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติฯ:กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลผู้ป...

09/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ในคลินิกทันตกรรม

09/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพัฒนาระบบผังภาพธุรกิจเชื่อมโยงเอกสารขั้นตอนการทำ งาน...

02/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล(PersonalProtectiveEquipment,PPE)ประจำ ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

02/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำ หรับการขึ้นทะเบียนเป็น RTTPประจำ ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

01/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดรากฟันเทียม สำ หรับคนไข้ที่มาใช้บริการที่คลินิกทันตกรรมแอดเทคประจำ ปี๒๕๖๔ประจำ ป...

01/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพัฒนาต่อยอดระบบฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย และห้ อง ปฏิบัติการวิจ...

01/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำ WebsitePreclinicalCRONetworkและโบรชัวร์(โครงการบริหารเครือข่ายการทดสอบความปลอดภัยผล...

27/05/2564
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10
... >|
Page view : 13979