ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำ WebsitePreclinicalCRONetworkและโบรชัวร์(โครงการบริหารเครือข่ายการทดสอบความปลอดภัยผล...

27/05/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำ หรับถ่ายภาพชิ้นงานต้นแบบเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

27/05/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำ หรับงานมัลติมีเดียจำนวน ๑ เครื่อง

25/05/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำ เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณพ.ศ.2565

25/05/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดูกเทียมและMembraneสำหรับคนไข้ที่มาใช้บริการที่คลินิกทันตกรรมแอดเทคประจำ ปี๒๕๖๔ ประจำ ป...

24/05/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างจัดอบรม StrategicHRDevelopmentProgram๒๕๖๔:EffectiveCommunicationandCoordinationประจำ ป...

24/05/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดรากฟันเทียม (โครงการรากฟันเทียมราคาพิเศษ)๑๕๐ชุดประจำ ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

24/05/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงเว็บไซต์ให้รองรับการทำ E-Commerceและเชื่อมต่อPaymentGatewayประจำ ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

21/05/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล่องจัดเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

17/05/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแข่งขันประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ i-MEDBOT InnovationContest ๒๐๒๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

16/05/2564
|< ...
11
 12 13 14 15 16 17 18 19 20... >|
Page view : 16074