ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศฯ เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้ออุปกรณ์เคร...

10/01/2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพัฒนาบทความธุรกิจทางด้านชีววิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

13/11/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต...

13/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุน โปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์ด้านบริหารจ...

02/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่ารถยนต์ (รถตู้โดยสาร) จำนวน ๑ คัน

02/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฯโครงการสร...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฯโครงการสร...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการลูกจ้างด้านสนับสนุนงานห้องปฏิบัติการ (ทิพาภรณ์)

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ประจำป...

01/10/2564
1 
2
 3 4 5 6 7 8 9 10... >|
Page view : 13979