ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ประจำป...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ข...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนโปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์ด้านสนับสนุนงานบร...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ภายใต้โครงการพัฒนาศ...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฯโครงการสร...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริหารบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนโปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์ด้านบริหารจ...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฯโครงการสร...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฯโครงการสร...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฯโครงการสร...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฯโครงการสร...

01/10/2564
1 2 
3
 4 5 6 7 8 9 10... >|
Page view : 16074