ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริหารบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุน โปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์ด้านการบริหารจ...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทั่วไปฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน (วรัญชลี)

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เพื่อสนับสนุนโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด(ธนากร)

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฯโครงการสร...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนโปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์ด้านงานบริหารจัดการโครงการย...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำหน่วยปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเซลล์และย...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฯโครงการสร...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฯโครงการสร...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฯโครงการสร...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนงานสื่อสารองค์กร สำนักผู้อำนวยการ (ภูมินทร์)

01/10/2564
1 2 3 
4
 5 6 7 8 9 10... >|
Page view : 16074