ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อและติิดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ประจำ ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔โดยวิธีประกวดราคาอิเล...

16/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการพัฒนา DigitalPlatformสำหรับการบริหารจัดการนวัตกรรมทางการ แพทย์และสุขภาพสู่การใช้ประโยชน...

15/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดรากฟันเทียมพร้อมอุปกรณ์ สำหรับคนไข้ที่มาใช้บริการที่คลินิกทันต กรรมแอดเทคประจำ ปี๒๕๖๔

14/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดูกเทียม และMembraneสำหรับคนไข้ที่มาใช้บริการที่คลินิกทันตกรรมแอดเทคประจำ ป...

10/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดรากฟันเทียม สำหรับคนไข้ที่มาใช้บริการที่คลินิกทันตกรรมแอดเทคประจำ ปี๒๕๖๔

10/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ(BiocompatibilityTest)สำหรับต้นแบบข้อเข่าเทียมประจำ ป...

10/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "โครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติฯ:กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลผู้ป...

09/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ในคลินิกทันตกรรม

09/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพัฒนาระบบผังภาพธุรกิจเชื่อมโยงเอกสารขั้นตอนการทำ งาน...

02/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล(PersonalProtectiveEquipment,PPE)ประจำ ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

02/06/2564
1 2 3 
4
 5 6 7 8 9 10... >|
Page view : 9892