ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำ หรับการขึ้นทะเบียนเป็น RTTPประจำ ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

01/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดรากฟันเทียม สำ หรับคนไข้ที่มาใช้บริการที่คลินิกทันตกรรมแอดเทคประจำ ปี๒๕๖๔ประจำ ป...

01/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพัฒนาต่อยอดระบบฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย และห้ อง ปฏิบัติการวิจ...

01/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำ WebsitePreclinicalCRONetworkและโบรชัวร์(โครงการบริหารเครือข่ายการทดสอบความปลอดภัยผล...

27/05/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำ หรับถ่ายภาพชิ้นงานต้นแบบเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

27/05/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำ หรับงานมัลติมีเดียจำนวน ๑ เครื่อง

25/05/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำ เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณพ.ศ.2565

25/05/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดูกเทียมและMembraneสำหรับคนไข้ที่มาใช้บริการที่คลินิกทันตกรรมแอดเทคประจำ ปี๒๕๖๔ ประจำ ป...

24/05/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างจัดอบรม StrategicHRDevelopmentProgram๒๕๖๔:EffectiveCommunicationandCoordinationประจำ ป...

24/05/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดรากฟันเทียม (โครงการรากฟันเทียมราคาพิเศษ)๑๕๐ชุดประจำ ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

24/05/2564
1 2 3 4 
5
 6 7 8 9 10... >|
Page view : 9892