ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนส่วนงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการด...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุนภายใต้โครงการพัฒนาศ...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฯ แผนงานบ...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนงานด้านยานพาหนะของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ประจำป...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฯโครงการสร...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฯ แผนงานบ...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฯโครงการสร...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการลูกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องม...

01/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต...

01/10/2564
1 2 3 4 
5
 6 7 8 9 10... >|
Page view : 15794