ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงเว็บไซต์ให้รองรับการทำ E-Commerceและเชื่อมต่อPaymentGatewayประจำ ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

21/05/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล่องจัดเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

17/05/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแข่งขันประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ i-MEDBOT InnovationContest ๒๐๒๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

16/05/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาSrategic HR Development Pragram ๒๕๖๔ : ค่านิยมองค์กร "Creativity : Creative Thinking...

12/05/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

11/05/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดเก็บฐานข้อมูลภาพการ รักษาแผลด้วยเครื่องไบโอพลาสมา...

06/05/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแอลกอฮอล์ล้างแผล ๔๕๐ มล. และ หน้ากากอนามัย (mask ๕๐ ชิ้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

06/05/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างพัฒนาฐานข้อมูลผู้ประกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์แบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

06/05/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานแอปพลิเคชันในการออกกำลังสมอง ด้านการตัดสินใจ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

04/05/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่ออายุซอฟต์แวร์ออกแบบ ๓ มิติ (Solid works Professional) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

29/04/2564
1 2 3 4 5 
6
 7 8 9 10... >|
Page view : 9892