ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมพื้น ห้องทันตกรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

13/07/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างส่งชิ้นงานทดสอบ Biocompatibility ไปยังห้องปฏิบัติการทดสอบประเทศอินเดียประจำปีงบประมาณ พ...

08/07/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมMaterialiseMimicsInnovationBase ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

08/07/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเอกสารรูปเล่มรายงานประจำปีประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

05/07/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับห้องประชุมรังสิต3 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

03/07/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างออแกไนส์เซอร์ดำเนินการจัดงาน BioAsiaPacific 2021ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 โดยวิธีคัดเลือก

03/07/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหลักสูตรอบรมออนไลน์ด้านโภชนพันธุศาสตร์

30/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการให้ บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุนศลช.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

29/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดทำ สมุดปกขาวเพื่อการส่งเสริมความเข้าใจบทบาทของเมดิโคโพลิสและโครงการจ้างเหมาจัดก...

29/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำชิ้นงานทันตกรรมสำหรับคนไข้ที่มาใช้บริการที่คลินิกทันตกรรมแอดเทคประจำปี2564 จำนวน 6...

28/06/2564
1 2 3 4 5 6 7 
8
 9 10... >|
Page view : 13979