ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองประเภทวัสดุทันตกรรมจัดฟันประเภทวัสดุงานท...

25/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดูกเทียม และMembraneสำหรับคนไข้ที่มาใช้บริการที่คลินิกทันตกรรมแอดเทคประจำปี๒๕๖๔...

23/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำ ชิ้นงานทันตกรรมสำหรับคนไข้ที่มาใช้บริการที่คลินิกทันตกรรมแอดเทคประจำปี๒๕๖๔ จำนวน...

23/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำชิ้นงานทันตกรรมชิ้นงานฟันปลอมสำหรับคนไข้ที่มาใช้บริการที่คลินิกทันตกรรมแอดเทคประจำป...

23/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาทานและวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์สำหรับคนไข้ที่มาใช้บริการที่คลินิกท...

23/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบุคคลเพื่อสนับสนุนฝ่านสำนักผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร ประจำ ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

18/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อและติิดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ประจำ ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔โดยวิธีประกวดราคาอิเล...

16/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการพัฒนา DigitalPlatformสำหรับการบริหารจัดการนวัตกรรมทางการ แพทย์และสุขภาพสู่การใช้ประโยชน...

15/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดรากฟันเทียมพร้อมอุปกรณ์ สำหรับคนไข้ที่มาใช้บริการที่คลินิกทันต กรรมแอดเทคประจำ ปี๒๕๖๔

14/06/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดูกเทียม และMembraneสำหรับคนไข้ที่มาใช้บริการที่คลินิกทันตกรรมแอดเทคประจำ ป...

10/06/2564
1 2 3 4 5 6 7 8 
9
 10... >|
Page view : 13979