เม็ดมะขาม พัฒนาการจากของเหลือทิ้งในการผลิตอาหาร สู่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริม

12/02/2563
          มะขามนับเป็นของกินยอดนิยมอย่างหนึ่งของคนไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน ซึ่งมะขามได้ถูกนำไปแปรรูปเป็นทั้งอาหารหลักอย่างน้ำพริกมะขาม หรือขนมอย่างลูกอมมะขาม แต่การนำเอาส่วนอื่นๆ ของมะขามเช่น เม็ด หรือเปลือกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยังมีอยู่จำกัด
          ในปัจจุบัน ได้มีการร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มะขามชื่อดังยี่ห้อ “สารัช” และนักวิจัยจากสถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเม็ดมะขามเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเม็ดมะขามที่เคยเหลือทิ้งในอดีตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอด โดยนำเอาเม็ดมะขามมาทำเป็นแป้งและแปรรูปเป็นเส้นผัดไทย และเส้นขนมจีน และสกัดเซรั่มจากเม็ดมะขามเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทต่าง ๆ

Page view : 417