ศาลสูงแห่งมัทราส อินเดีย ยืนยันคำสั่งห้ามจำหน่ายยาในช่องทางออนไลน์

03/03/2563
          ในยุคที่การค้าดิจิทัลผ่านช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างสูง ศาลสูงแห่งเมืองมัทราส ประเทศอินเดีย ยังคงยืนยันคำสั่งห้ามการขายยาในช่องทางออนไลน์จนกว่าจะมีการออกกฎเกณฑ์การควบคุมการค้ายาออนไลน์ ท่ามกลางคำอุทธรณ์ขอผ่อนปรนมากมายจากบริษัทยาออนไลน์ซึ่งได้รับผลกระทบจากคำสั่งห้ามนี้
          การค้าแบบออนไลน์ช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระการเดินทางให้กับผู้บริโภค ไม่เว้นในกรณีของธุรกิจยาที่ผู้ป่วยซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาแต่มีความลำบากในการเดินทางซื้อยาตามปกติเนื่องจากอาการป่วยของตน อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีข้อถกเถียงว่าการจำหน่ายยาผ่านช่องทางออนไลน์อาจมีการควบคุมดูแลที่ไม่เหมาะสม ท่ามกลางปัญหาเหล่านี้ ประเทศอินเดียซึ่งเป็นประเทศทีมีตลาดยาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทั้งในด้านผู้ผลิตและผู้บริโภคกำลังมีการร่างกฎหมายเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยาในช่องทางออนไลน์

Page view : 105