โพลีเมอร์จากธรรมชาติส่วนผสมใหม่ของอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

07/04/2563
          Clariant ได้ร่วมกับ Global Bioenergies บริษัทไบโอเทคสัญชาติฝรั่งเศสซึ่งเป็นบริษัทพันธมิตรที่สำคัญในการพัฒนาโพลีเมอร์ที่มาจากธรรมชาติจำพวกน้ำตาล โดยส่วนผสมใหม่นี้ของ Clariant มีคุณสมบัติของโพลีเมอร์ที่มีความหนืดและผิวสัมผัสเฉพาะที่เหมาะสมกับการนำมาใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางจำพวกครีมและโลชั่น นอกจากนี้ สารดังกล่าวยังมีองค์ประกอบของคาร์บอนที่สามารถผลิตขึ้นทดแทนได้ใหม่ (Renewable Carbon) มากกว่าร้อยละ 50 ส่งผลให้ส่วนผสมดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 16128:2016 สำหรับการผลิตเครื่องสำอางออแกนิกหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ ความสำเร็จในการคิดค้นโพลีเมอร์ที่มาจากธรรมชาติและมีคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพเหมือนกับโพลีเมอร์ที่มาจากปิโตรเคมีนั้น มีความโดดเด่นในด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากช่วยลดการพึ่งพาโพลีเมอร์ที่มาจากปิโตรเคมี
Page view : 229