กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมตลาดต่อยอดงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหก

19/06/2563
          กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ จัดกิจกรรมตลาดต่อยอดงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม (Research Connect) ในวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล เพื่อสนับสนุนให้มีการนำวิจัยสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยการพบปะระหว่าง ผู้วิจัย และผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรม การนำเสนองานวิจัยกว่า 50 ผลงาน ใน 4 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป พลังงานและสิ่งแวดล้อม การแพทย์และสุขภาพ และซอฟต์แวร์และดิจิทัล โดยมีไฮไลท์ คือ การพบปะกับผู้เชี่ยวชาญด้านการค้า การตลาด และนวัตกรรม เพื่อนำองค์ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ไปใช้ในการปรับปรุงธุรกิจ


 
Page view : 215