แอปพลิเคชัน CURE ID สื่อกลางชุมชนการแพทย์สำหรับการรักษาโรคที่พบได้ยาก

19/06/2563
          องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ แถลงข่าวการเปิดใช้งานแอปพลิเคชั่น CURE ID เพื่อเป็นสื่อกลางของชุมชนทางการแพทย์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษาโรคที่พบได้ไม่บ่อยและยากในการรักษา เช่น โรคที่พบในเขตร้อน หรือ อาการดื้อยาของจุลชีพ โดยแอปพลิเคชันจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ยาใหม่ๆ ผ่านระบบออนไลน์ สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ นอกจากนั้น การจัดเก็บข้อมูลกรณีการรักษาโดยการใช้ยาต่างๆ ซึ่งรวมถึงการใช้อุปกรณ์การแพทย์หรือยาที่ยังไม่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการ จะนำไปสู่การนำเอายาและอุปกรณ์เหล่านี้ไปวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต และนำไปสู่การเลือกวิธีการรักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการรักษา

 
Page view : 105